Ansvarlig forvaltning

Hvordan vi gjør det

Ansvarlig forvaltning av alternative investeringsfond

En forutsetning for å oppnå ansvarlige investeringer er å forstå og evaluere ESG-forhold. Med ESG menes Environmental (miljømessige forhold), Social (sosiale forhold) og Governance (forhold knyttet til eierstyring og selskapsledelse). Kapitalmarkedet har en sentral rolle i å bidra til at et bredt spekter av markedsaktører tar samfunnsansvar.

Som forvalter av en rekke tilføringsfond har Optimum Alternative Investments AS integrert vurdering av ESG-policy i utvelgelsen av forvaltere å investere med. Dette for å bidra til en ansvarlig og bærekraftig forvaltning av alternative investeringsfond.

Vi forventer at aktive eiere gjennom et bevisst og proaktivt forhold til ESG, som viser ekstra hensyn til verdens bærekraftsutfordringer, vil ha en langsiktig positiv påvirkning på verdiene i sine investeringer og virksomheter. Dette fordi virksomheter med høy ESG-score kan oppnå langsiktige konkurransefortrinn sammenliknet med virksomheter som ikke evner å omstille seg til en ny og mer bærekraftig verden.

Alle underliggende kvalitetsforvaltere som våre AIF har investert med siden 2012 har derfor signert på å følge FN sine seks prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI – ekstern link). Ved gjennomføring av prinsippene bidrar medlemmene til utviklingen av et mer bærekraftig globalt finansielt system. Ved å ha signert på disse prinsippene må våre underliggende kvalitetsforvaltere årlig rapportere offentlig om ansvarlighet i sine investeringsaktiviteter. Dette sikrer åpenhet, og rapportene er tilgjengelige på PRI sine hjemmesider.