Konsesjoner i Optimum Alternative Investments AS

Hva vi gjør

Konsesjon som forvalter siden 2017

Optimum Alternative Investments AS er forvalter (AIFM) med tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond (AIF) jf. aifl. § 2-2.

Vi er også medlem av Norsk Kapitalforvalterforening.

Per Q1-2022 er Optimum Alternative Investments AS registrert AIFM for følgende AIF

Optimum Private Equity 2020 AS
Optimum Nordisk Eiendom 2019 AS
Optimum Private Equity 2018 IS
Optimum Private Equity 2017 IS
Optimum Nordisk Eiendom 2017 IS
Private Equity Growth 2012 AS
Global Opportunities PE AS
Nordisk Handelseiendom AS
AVS Feeder AS

Nøkkelinformasjon om våre AIF med markedsføringstillatelse kan mottas på forespørsel til alternatives@optimum.no