Kontakt oss

Hvor vi er
  Nyhetsvarsler
  Investorer i investeringsfond forvaltet av Optimum Alternative Investments AS kan motta nyhetsvarsler fra oss.
  Registrering eller endring av e-postadresse for nyhetsvarsler meldes til alternatives@optimum.no
  Investorservice
  Investeringsfond forvaltet av Optimum Alternative Investments AS benytter Verdipapirsentralen (VPS) eller Aksjeservice som kontofører.

  Dette innebærer at investorer skal henvende seg til sin VPS-kontofører (bank) eller Aksjeservice (info@aksjeservice.no) for informasjon om beholdnings- og skatterapportering. Investorer mottar årsoppgave fra kontofører.

  Endring av postadresse eller bankkonto for utbetalinger fra investeringsfond meldes til investorens VPS-kontofører (bank) eller Aksjeservice (info@aksjeservice.no). Optimum Alternative Investments AS er ikke kontofører.

  For tidligere kunder av Optimum AS

  Alle investeringsrådgivere i Optimum AS ble ansatt i Söderberg & Partners Wealth Management AS i Q4-2020 gjennom en virksomhetsoverdragelse. Våre investorer med klientforhold hos Söderberg & Partners vil ha tilgang på rapportering og andre tjenester via deres klientportal (ekstern link).

  For tidligere kunder av Optimum AS som ikke har et klientforhold med Söderberg & Partners Wealth Management AS, finner dere en oversikt over unoterte investeringer som tidligere er distribuert gjennom Optimum AS her (ekstern link).