Kontakt oss

Hvor vi er
Nyhetsvarsler
Investorer i investeringsfond forvaltet av Optimum Alternative Investments AS kan motta nyhetsvarsler fra oss.
Registrering eller endring av e-postadresse for nyhetsvarsler meldes til alternatives@optimum.no
Investorservice
Investeringsfond forvaltet av Optimum Alternative Investments AS benytter Verdipapirsentralen (VPS) eller Nordic Issuer som kontofører.

Dette innebærer at investorer skal henvende seg til sin VPS-kontofører (bank) eller Nordic Issuer (info@nordicissuer.com) for informasjon om beholdnings- og skatterapportering. Investorer mottar årsoppgave fra kontofører.

Endring av postadresse eller bankkonto for utbetalinger fra investeringsfond meldes til investorens VPS-kontofører (bank) eller Nordic Issuer (info@nordicissuer.com). Optimum Alternative Investments AS er ikke kontofører.

Optimum Alternative Investments AS har utkontraktert arbeidet med kundekontroll og anti-hvitvask til Söderberg & Partners Wealth Management AS, noe som innebærer at det utveksles kundeopplysninger og dokumentasjon mellom selskapene. Söberberg & Partners Wealth Management AS vil fra tid til annen kunne kontakte kunder i Optimum Alternative Investments AS i forbindelse med oppfølgingen av kundeopplysninger.

For tidligere kunder av Optimum AS
Alle investeringsrådgivere i Optimum AS ble ansatt i Söderberg & Partners Wealth Management AS i Q4 2020 gjennom en virksomhetsoverdragelse. Våre investorer med klientforhold hos Söderberg & Partners vil ha tilgang på rapportering og andre tjenester via deres klientportal (ekstern link).

For tidligere kunder av Optimum AS som ikke har et klientforhold med Söderberg & Partners Wealth Management AS, finner dere en oversikt over unoterte investeringer som tidligere er distribuert gjennom Optimum AS her (ekstern link).